Dla naszych klientów bardzo ważne jest bezpieczeństwo ich obiektów i przebywających tam pracowników oraz gości. Najczęściej spotykamy się z obiektami handlowymi, obiektami biurowymi oraz osiedlami. Rozumiemy, że kontrola bezpieczeństwa tych obiektów może być realizowana na kilka sposobów, dlatego dobieramy ją indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów.

Klienci biznesowi

Oferujemy kompleksową ofertę ochrony, łączącą instalację zabezpieczeń technicznych (systemy alarmowe, kontrola dostępu, systemy telewizji dozorowej), nadzór nad obiektami przy pomocy monitoringu wizyjnego oraz audyt poziomu bezpieczeństwa. Zapewniamy wsparcie zarówno budynkom biurowym, sklepom i centrom handlowym jak i magazynom czy centrom dystrybucji. Nasze kompleksowe systemy zabezpieczeń obiektów opierają się o trzy główne filary: audyt, procedury oraz zabezpieczenia techniczne.

Zabezpieczenia w logistyce

Zabezpieczenia w logistyce wymagają uwzględnienia całego łańcucha dostaw, przez co obejmują bezpieczeństwo magazynów wyrobów gotowych, centrów dystrybucji, placów manewrowych oraz dostaw do sklepów. Bliska współpraca ze zleceniodawcą pozwala na dokładne poznanie wszystkich procesów Klienta i znaczne ograniczenie strat.

Zabezpieczenia sieci handlowych

Nasze rozwiązania oferowane sieciom handlowym uwzględniają charakterystykę sklepów i galerii handlowych. W szczególności: ogólną dostępność obiektów handlowych, duże powierzchnie, dużą wartość towarów oraz elementy zewnętrzne takie jak place dostaw i parkingi.

Zabezpieczenia obiektów biurowych

W przypadku ochrony obiektów biurowych w godzinach pracy koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz gości. Natomiast w ujęciu całodobowym koncentrujemy się na zabezpieczeniu mienia Klienta.

Zabezpieczenia osiedli

Oferowane przez nas rozwiązanie uwzględnia specyfikę  chronionego osiedla.  Przed rozpoczęciem projektowania ochrony analizujemy wspólnie z administratorem osiedla ruch  osobowy  oraz  samochodowy.  Wykorzystywane przez naszą firmę zabezpieczenia techniczne w połączeniu z “know-how” pozwalają nadzorować procesy dostaw, kontroli pojazdów oraz obsługę gości.