Spółka Otus Krajowe Centrum Bezpieczeństwa została uruchomiona w Listopadzie 2015 roku. Na początku zorientowana była na usługi bezpieczeństwa biznesu takie jak bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo danych oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych. W Listopadzie 2017 roku firma rozszerzyła swoje usługi o montaż zabezpieczeń technicznych oraz zdalny nadzór wizyjny.

OTUS Krajowe Centrum Bezpieczeństwa

Nasza firma specjalizuje się w optymalizacji procesów wpływających na bezpieczeństwo biznesu. Nasze doświadczenie wskazuje że najwięcej błędów i pomyłek pojawia się z winy pracowników, dlatego staramy się automatyzować powtarzalne procesy przy pomocy wspierania  człowieka elektroniką. Uważamy, że kluczem do sukcesu jest integracja systemów w jeden system bezpieczeństwa. Stawiamy na mobilność, zdalne zarządzanie systemami oraz korzystanie z nowoczesnych technologii.

Nasza historia

Firma Otus Krajowe Centrum Bezpieczeństwa istnieje od 2015 roku. Od samego początku głównym  celem naszej firmy było tworzenie rozwiązań bezpieczeństwa szytych na miarę czasów. W początkowym etapie rozwoju firmy koncentrowaliśmy się na bezpieczeństwie wewnętrznym firm. Z tego względu uruchamialiśmy działania mające na celu aktywną ochronę zasobów firmowych, w tym wrażliwych informacji, projektów, prototypów czy strategii, których poznanie pozwoliłoby konkurencji zbudować przewagę rynkową.

W 2017 roku firma zmieniła właściciela. Kontrolę nad firmą przejął Pan Paweł Górski, pasjonat branży zabezpieczeń i monitoringu z 20 letnim doświadczeniem, który pełnił funkcje członka zarządów polskich i międzynarodowych firm ochrony.

Nasza specjalność

Wraz z pojawieniem się nowego inwestora z branży firm ochrony rozszerzyliśmy zakres naszych działań również o zabezpieczenia techniczne. Uzupełniliśmy naszą ofertę o projektowanie i montaż systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji pożaru. Usługi te bardzo dobrze komponują się z naszymi dotychczasowymi działaniami mającymi na celu ograniczanie sytuacji kryzysowych poprzez wdrażanie planów ciągłości działania.

Najnowszą naszą specjalnością są usługi zdalnego nadzoru wizyjnego. W ramach tej usługi łączymy doświadczenia zdobyte w trakcie wdrażania usług bezpieczeństwa wewnętrznego biznesu oraz uruchamiania zabezpieczeń technicznych ze zdalnym nadzorem wykonywanym przez pracowników ochrony.

Wierzymy, że tylko takie podejście pozwala na kompleksową obsługę wymagających klientów.